De strijd tegen partnergeweld in het Brusselse Gewest: werk als katalysator voor emancipatie!

February 2021
PDF version

Vandaag is het meer dan ooit noodzakelijk om het behoud en de (re-)integratie van vrouwen die met geweld worden geconfronteerd in beschermende organisaties te bevorderen en te vergemakkelijken. Ontdek onze aanbevelingen in deze policy paper.

Werkgelegenheid is het grootste pijnpunt voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Vrouwen krijgen sowieso al te maken met verschillende vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt (ondervertegenwoordiging in machtsposities, discriminatie bij aanwerving, ongelijke verloning enz.), maar slachtoffers van partnergeweld worden geconfronteerd met nog een heel aantal andere obstakels die het voor hen nog moeilijker maken om werk te vinden en te behouden: gebrek aan zelfvertrouwen, beperkingen om het huis uit te gaan, inbeslagname van documenten door de geweldpleger en frequente afwezigheid zijn nog maar enkele voorbeelden. 

Toegang tot en behoud van werk zijn echter net van essentieel belang voor de emancipatie van vrouwen die met geweld worden geconfronteerd. Financiële onafhankelijkheid en steun van een organisatie die vertrouwd is met de problematiek van de slachtoffers, zijn belangrijke elementen waarmee zij hun kansen kunnen maximaliseren om uit hun situatie te breken. 

Omdat... 

  • geweld een structurele plaag is in onze samenleving,
  • vrouwen die geconfronteerd worden met geweld specifieke steun nodig hebben op basis van vertrouwen,
  • gelijke kansen zowel een federale als een gewestelijke bevoegdheid is,
  • het Gewest verantwoordelijk is voor het werkgelegenheidsbeleid en omdat werk een essentiële stap is in het herstel van vrouwen die met geweld worden geconfronteerd, aangezien (re-)integratie op de arbeidsmarkt een zekere mate van financiële en sociale autonomie mogelijk maakt,
  • het Gewest bevoegd is voor beroepsopleiding,
  • er samenwerking nodig is tussen alle Brusselse actoren om het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest alert en solidair te maken.

En omdat...

Echte inclusie alleen maar mogelijk is door een maatschappelijke transformatie... roept POUR LA SOLIDARITÉ-PLS beleidsmakers en maatschappelijke organisaties op om gezamenlijk op te treden en samen te werken om vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt de plaats te geven die ze verdienen en nodig hebben.


Met de steun van equal.brussels en COCOF

logo-equal-brussels1000x207.png  logo_cocof.png

Contact: 

Marie Schuller

Country: 

Belgium