Friday, 10 December 2021

Items
10/12/2021

Naar aanleiding van de Internationale dag van de mensenrechten en in het kader van het Rainbow Welcome-project, dat mede gefinancierd wordt door de Cel Gelijke kansen van de FOD Justitie en door het REC-programma van de Europese Commissie nodigen POUR LA SOLIDARITÉ-PLS, het OPVANGHUIS BRUSSEL en de vzw MIDNIMO u uit om op 10 december 2021 deel te nemen aan de opstart van CADAL, het eerste opvangcentrum voor LGBTQIA+ asielzoekers/asielzoeksters in België.